Sohbetin (vaaz) Önemi

Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
Hazreti Nakşibend Kuddise Sırruhu buyurur ki: Bizim tarikatımız sohbettir.
Allah sırrının kudsiyetini artırsın, Hayrü’l-Beşer Resulullah Efendimiz’in, ashabı için diğer ümmet evliyasına nazaran üstün fazileti, sohbet sebebiyle olmuştur.

“Çünkü Resulullah’ın daha ilk sohbetinde öyle şeyler kazanmışlardır ki, ümmet arasındaki velilerin bunlara en sonda kavuştukları bilinmemektedir. Bunun içindir ki, tabiinin en üstünü olan Üveysü’l-Karanî, Hazreti Hamza’nın katili olan Vahşî’nin, Resulullah’ın bir kerrecik sohbetinde bulunmakla yükseldiği mertebeye yetişememiştir.
Çünkü sohbetin fazileti bütün faziletlerin ve kemallerin üstündedir.” (Mektûbat, 1/182,210. Mektub)
Evliyâ ile bir an bile sohbet etmek, YÜZ sene RİYÂSIZ ibadet yapmaktan hayırlıdır! Hazreti MEVLANA Rahmetullahi aleyh.
Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî Rahmetullahi aleyh.
Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Kuddise Sirruhû
Sohbetleri bırakan adamın ibretlik âkıbeti – Cübbeli Ahmet Hocaefendi Lâlegül TV

Paylaş