Müslümanlar “Peygambere ve ulemaya uymak”

Yıllardır medya İslam’a saldırdı, okullarda formalite din dersleri İslam ahlakından habersiz bir nesil yetiştirdi ve daha doğru düzgün abdest almayı bilmeyen, besmelenin ne demek olduğunu bilmeyenler “dindar” dedikleri insanlara din dersi vermeye İran’a gidin vs demeye başladılar. Yani öyle bir şey olacaksa sizde USA’YA gidin! Antalya/İstanbul otobüsündeyiz, akşam namazı vakti, binmeden önce sorduk namaz vakti mola var mı diye. Otobüs söyledikleri yerde durmadı, şöför ben hafızım sonraki mola yerinde kaza edebilirsiniz dedi¿ Hafız Kuranı ezberlemiş yani tefsir eder hüküm çıkarır demek değil! Allah celle celelühü “Nisa Sûresi103 …namaz müminlere belirli vakitlerde yazılı bir farzdır” buyuruyor, şoförün absürtlüğü neyse yolculardan biride dövecek gibi konuşmaya başladı… Sonuçta namazı kıldık otostop çektik. Bu küçük bir örnek tabi başörtüsü yüzünden okula alınmayanlar hatta hastaneye alınmayıp ölüme terk edilenler alınıp işkence görenler… Hepimiz Müslüman’ız, bu tezat neden? Teorik olarak hepimiz Müslüman olsak ta pratikte öyle değil;

Bazısı sözde Müslüman’dır; İnsanlara Müslüman olduğunu söyler ama bunu sadece onların arasına girip fesat çıkarmak için yapar. Bazısı Müslüman’ım der Kuranın emirlerine, Peygamberimizin sünnetlerine, ehli sünnet alimlerinin nasihatini dinlemez. Ona göre kendi kafasında oluşturduğu dürüst insan kalbi temiz insan modeli örnek Müslüman’dır, hatta bunlara göre kitaba bile gerek yoktur! Bazısı Kuranı kabul eder sünneti inkar eder, günümüzde sünnetin uygulanamayacağını, sünnetin fitneye sebep olacağını düşünür, halbuki Allah celle celêlühû “Ahzab sûresi 21 And olsun ki Resûlullah, sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir”buyurur. “Ben Kur’an’dan başka referans kabul etmem” diyen bu insanlar aslında Kur’an’ı devre dışı bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü Kur’an-ı Kerim’de bir çok ayette Allah celle celêlühû Sevgili Peygamberimizin hayatını bize nakletmektedir. Bedir Harbi, Uhud Harbi uzunca bir şekilde Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır. Hendek Harbi, Hudeybiye Musalahası, Mekke’nin fethi Kur’an-ı Kerim’de anlatılmaktadır. Kur’anda “Kalem Sûresi4 Şüphesiz sen çok büyük bir ahlâk üzeresin” ve “Necm Sûresi: 3. O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. 4. O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.” sözleriyle methedilen kaainatın sevgilisini muhakkak her insan tanıyıp örnek almalıdır. Bazısı Kuran ve sünneti kabul eder ehli sünnet alimlerini küçümser.  her insanın kuran ve sünnete bakarak dini hüküm çıkarabileceğini savunur. Yani insan kendinin doktorudur doktora gitmeye ne gerek var gibi bir şey. İki tane ayet öğrenince her şeyi biliyorum sanırlar, oysa daha taharetlenmeyi bile bilmiyordur.

Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu
Ne olduysa hep bize azar, azar oldu

Ne şöhretten hastayız, ne de candan hastayız
Ne ruhça ne vücutça ne de kandan hastayız
Avrupa’ya bir değil iki pencere açtık
Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız
Batı batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Yaklaştıkça her sene öz yurdumda yılbaşı
Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı
Buna ağlar ağacı hem toprağı taşı
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Sen Hıristiyan mısın? Diye sorsan darılır
Yılbaşında hindi kaz yemesine bayılır
Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır
Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz Arif Nihat Asya

Müslüman’ın mübarek Cuma günü ülkemizde Hıristiyan’ın Pazarı, Yahudi’nin Cumartesi oldu! Kıyafeti değişti! Yazısı değişti! Fatihin camii yaptığı Ayasofya gözlerimizin önünde müze bahanesi ile Kiliseye benzetildi! Müslüman gibi giyinmek yasaklandı! Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis Eğer kıyafet dil devrimi ile çağdaş olunuyorsa neden geri kaldık? Japonya dilini değiştirmediği halde ilerledi? Alfabemizi değiştirmekle bir şey kazanmadığımız ortada ama binlerce insanımız biranda cahil oldu, dedelerimizin mezar taşını okuyoamaz hale geldik.

İnancımıza geçmişimize sahip çıkmadıkça hem bu dünyayı kaybedeceğiz, hem sonsuz olan ahiret hayatını, Müslüman’ım diyorsun ama camiiye gitmiyorsun, Kuran Okumuyorsun, Bu kitap acaba cenazede okunmak için inmiş bir ağıt mı ki? Fıkıhtan haberin yok, Hukuktan haberin yok, Hadisten haberin yok! Bu kitap acaba aklı olmayan hayvanlara mı indide biz sahip çıkmıyoruz? Hayır tabi ki değil;“İbrahim Sûresi52 Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.” Allah celle celêlühü kendisini bilmeyi ve kitabımızın kıymetini anlamayı nasip etsin.

kemter

Paylaş