Kur’an-ı Kerim, meal ve tefsirler

KUR’ÂN-I KERÎME HÜRMET

Kur’ân-ı kerîmi her kitâbın üstünde bulundurmalıdır. Üzerine başka hiçbir şey koymamalıdır. Kur’ân-ı kerîm okunurken, sessizce ve hürmet ile dinlemelidir. Mushaf yapraklarını, satırlarını, kelimelerini ve bütün mübârek isim ve yazıları, hakîr ve aşağı yerlerde görünce hemen kaldırmalıdır.

Mushaf’a ve din kitaplarına karşı ayak uzatmak mekrûhtur. Mushaf’ı, okumasını bilmeyenin hayır ve bereket için evinde bulundurması sevaptır. Kur’ân-ı kerîmi okumak sünnet, okunanı dinlemek ise, farz-ı kifâyedir. İş görenlerin arasında ve câmide namaz kılanların yanında yüksek sesle Kur’ân-ı kerîm okumaya başlamak günah olur.

Mushaf’ı abdestli olarak almalı ve okumalı, sağ el ile tutmalı, dizden aşağı koymamalı, bitirince açık bırakmamalı, başka bir şey yaparken kapayıp, yüksek bir yere koymalı, okurken konuşmamalı, konuşulursa tekrar E’ûzü okuyarak başlamalıdır. Mushaf’ı ve Kur’ân-ı kerîm bulunan bandı, teybi de ayağa kalkarak almalıdır.

Kitaplarda kelime arama yapabildiğiniz gibi fihristi de menü olarak SumatraPDF‘de solda görebiliyorsunuz, Android ve Windows reader’da ayarlar/bookmark(yerimi)’dan ulaşabiliyorsunuz.

Paylaş