Kıymetli Sözler

 1. Peygamberimizin dünyadan göç ettiğini düşünün ki, size vakî olan musibetler kolay olsun Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh
 2. Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım. Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh
 3. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh
 4. Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayâsı azalır. Hazreti Ömer Radıyallahu anh
 5. Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh
 6. Şayet kalpleriniz temiz olsaydı , Kur’an okumaya doyamazdınız. Hazreti Osman Radıyallahü anh
 7. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 8. Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 9. Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh
 10. Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 11. Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 12. Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 13. İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur’an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 14. İnsanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanacaklar. Hazreti Ali Radıyallahu anh
 15. Sağ kedi, ölmüş aslandan daha iyidir. Şah-ı Nakşibend Kuddise Sırruhu
 16. Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
 17. Değeri bir nohut kadar bile olsa, dünya sevgisi kalpten sökülmelidir. Bu durum geliştikten sonra rahatlık başlar; kalpten sıkıntı kalkar. Zaten bütün dertler, sıkıntılar dünyayı sevmekle başlar. Dünya sevgisi azalınca tabii olarak üzüntüler de azalır. Abdulkadir Geylânî Rahmetullahi aleyh
 18. Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
 19. İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
 20. Ahmak Eflatun (felsefecilerin reisi) nefsinin safasına güvendi, kendisini beğenip İsa Aleyhisselâmın Peygamberliğini tasdik etmedi. “Biz hidayeti bulmuş kimseleriz, bizi hidayet edecek kimseye ihtiyacımız yoktur,” dedi. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh 313. Mektup
 21. Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Kuddise Sirruhû
 22. İnsanları hor, hakir ve aşağı görmen, senin için tedâvîsi mümkün olmayan büyük bir hastalıktır. Ebû Bekir el-Betâihî Rahmetullahi aleyh
 23. Allahü teâlâ, istiğfara sıkı sarılana, her türlü keder ve sıkıntıda bir ferahlık ve rahatlık; darlık zamanında ise çıkış ihsan eder. Onu kendisine yetecek şekilde rızıklandırır. Abdullah bin Abbâs Rahmetullahi aleyh
 24. Senin Görevin Aşkı Aramak Değil, Ancak Onunla Aranda Kurduğun Engelleri Aramak Ve Bulmak.
  Aşkı Arama. O Kayıp Değil, Kendini Kaybet, Aşkı bul. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Rahmetullahi aleyh
 25. Düşüncen konuşmana , Konuşman hareketine , Hareketin kaderine yansır . Güzel düşün , güzel yaşa Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Rahmetullahi aleyh
 26. Evliyâ ile bir an bile sohbet etmek, yüz sene riyasız ibadet yapmaktan hayırlıdır! Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Rahmetullahi aleyh
 27. Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh
 28. Haklı olduğun mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Şeyh Edebali Rahmetullahi aleyh
 29. İnsana az bir mal yetişir, çok mal ise kâfi gelmez. Ahmed bin Hanbel Rahmetullahi aleyh
 30. Seni Allahü teâlâya yaklaştıran şey, ihtiyacını O’ndan istemendir. Halka sevdiren şey de onlardan bir şey istememendir. Ebû Bekr-i Verrâk Rahmetullahi aleyh
 31. Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh
 32. Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânî‘nin Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anlayamayız. Abdülhakîm Efendi
 33. İslamiyet’in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet’in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh
 34. Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh
 35. Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh
 36. Dertsiz adam derssiz adamdır. Büyük Recep Hoca efendi Rahmetullahi aleyh
 37. Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh
 38. Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değildir. MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ
 39. Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî
 40. Düşmanı büyük görenler, Allah’a şirk koşan kafirlerden farksızdır! Şehy Şâmil
 41. Çocuklarınıza Üç Yaşında Kelime-i Tevhîd’i, Dört Yaşında Muhammed Rasülullah’ı Sallallâhû Aleyhi ve Sellem, Beş Yaşında Kıbleyi ve Secdeyi, Altı Yaşında Rükû ve Secdeyi Eksiksiz Olarak, Yedi Yaşında Abdest Alıp Namaz Kılmayı Öğretin. Îmâm Muhammed Bâkır Rahmetullahi aleyh Mekarim’ul-Ahlâk, S: 113
 42. Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
  Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş. Yavuz Sultan Selim
 43. Kimki Kur’ân bilmedi sanki dünyaya gelmedi.  Yunus Emre Rahmetullahi aleyh
 44. İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir.
  Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez!
  Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! Yunus Emre Rahmetullahi aleyh
 45. Neyleyeyim dünyayı
  Bana Allah’ım gerek.
  Gerekmez masivayı
  Bana Allah’ım gerek.

Ehli dünya dünyada
Ehli ukba ukbada
Her biri bir sevdada
Bana Allah’ım gerek.

Dertli dermanın ister
Kullar sultanın ister
Aşık cananın ister
Bana Allah’ım gerek.

Bülbül güle karşı zar
Pervaneyi yakmış nar
Her kulun bir derdi var
Bana Allah’ım gerek.

Beyhude hevayı ko
Hakkı bula gör ya hu
Hüdayi’nin sözü bu
Bana Allah’ım gerek. Aziz Mahmut Hüdai Rahmetüllahi Aleyh

 1. Konuşanın sükûtundan faydalanamayan, konuşmasından hiç faydalanamaz. Beyazid-i Bestamî Kuddise Sirruhû
 2. Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
 3. Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmânın neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup – s.489
 4. Çocuklarınızın istikbali için, sınava gireceği zaman akşamdan hazırlık yapıyor, sabah vakti ev halkı sınava kaldırıyorda, gerçek istikbal olan ahiret için neden sabah namazına kaldırmıyorsun zalim adam! Timurtaş Uçar Hoca Rahmetullahi aleyh
 5. Kul Allah’ın sevgisini tattığı zaman, Allah onu kendi kusurlarına muttaki kılar, böylece başkalarının kusurunu görmez olur. Rabîatul-Adeviyye Rahmetullahi aleyh
 6. İki tür insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Yusuf islam Cat stevens
 7. Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis
 8. Sen Kur’an’ı aşına, işine, eşine karıştırmayacaksın da leşine mi karıştıracaksın? Prof.DrMehmet Okuyan
 9. Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE
 10. Gezdim halep ile şamı
  Eyledim ilmi talep
  Meğer ilim bir hiç imiş
  İllâ edep illâ edep. Yunus Emre Rahmetüllahi Aleyh
 11. Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu
  Ne olduysa hep bize azar, azar oldu

  Ne şöhretten hastayız, ne de candan hastayız
  Ne ruhça ne vücutça ne de kandan hastayız
  Avrupa’ya bir değil iki pencere açtık
  Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız
  Batı batı diyerek eyvah hep batıyoruz
  Yaklaştıkça her sene öz yurdumda yılbaşı
  Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı
  Buna ağlar ağacı hem toprağı taşı
  Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
  Sen Hıristiyan mısın? Diye sorsan darılır
  Yılbaşında hindi kaz yemesine bayılır
  Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır
  Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz
  Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz Arif Nihat Asya
 12. Amelde yüsr, itikatta yakin. Hasbi Abdülkerim Hoca Efendi (1938 – 2001) Rahmetüllahi Aleyh ismailağa camii müezzini
 13. Hakîki sevgi iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Yahyâ bin Muâz-ı Râzî Rahmetullahi aleyh
 14. Bir gün hamamdaydım, bir dostum elime bir miktar kil (çamur) koydu. Kokladım; Yâ toprak! Sen misk misin, amber misin? Dedi ki ey Sâdi! Ben âciz bir toprak parçasıyım, fakat bir müddet gülün dibinde bulundum, onu beslemek için. O gülle beraber olduğumdan dolayı onun kokusu tesir etti. Şeyh Sâdi Rahmetullahi aleyh
 15. Dahi bir fesad koptu cihanda
  Hevai nefse düştü nâs bu anda
  Eğer alim eğer abid bu şanda
  Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda
  Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim
  Cemali ba kemaleh seyr idelim İsmet Garibullah Rahmetullahi Aleyh Risale-i Kudsiye
 16. Tasavvufu reddedenler, dini ticâret gibi anlayan materyalist kafalılardır. Bu, materyalizmin dine tatbikidir. Yoksa maneviyattan tahassüs nasibi olan insanlar bunu reddetmezler. Üstad Kadir Mısıroğlu
 17. Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar. Albert Einstein
 18. Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır, insanlığın kızamığıdır. Albert Einstein
 19. Bir erkeğin daima tek bir kadını sevemeyeceğini söylemek, bir kemancının aynı müzik parçasını çalabilmek için farklı kemanlara ihtiyaç duyduğunu söylemek kadar saçma bir şeydir. HONORE DE BALZAC
 20. İnsan inanır ve inandığı gibi yaşarsa insandır yoksa bir hiçtir! KEMTER
 21. Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER
 22. Bir erkekle mutlu olmak istiyorsan onu anla, sevmesende olur. Bir kadınla mutlu olmak istiyorsan onu sev, anlamasanda olur. P. Coelho
 23. Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot
 24. İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
 25. Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin varlığımızın iki önemli unusurdan meydana geldiğini savunan fikri benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım. Aklı beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın imkansız olacağı kesin gözüktüğü için varlığımızın iki önemli unsuru (madde ve ruh) açısından açıklanması gerektiğini anladım. Wilder Penfield
 26. Güneşin doğuşuna hiç şahit olmayanlar, batışını romantizm sanırlar. Friedrich Nietzsche

 

Paylaş