Diğer

Kitaplar

Kitaplarda kelime arama yapabildiğiniz gibi fihristi de menü olarak SumatraPDF‘de solda görebiliyorsunuz, android ve windows reader’da ayarlar/bookmark(yerimi)’dan ulaşabiliyorsunuz.

 • AN AMERICAN’S 23 QUESTIONS ON ISLAM WITH A MOSLEM’S ANSWERS TO THEM-Bir Amerikalının Müslümanlık Hakkındaki 23 Sualine CEVAPLAR Amerika’nın Utah eyaletinin Salt Lake City şehrinde avukat Rulon S. Howelles’in İslam Dini ve Hristiyanlığın esasını teşkil eden meseleler üzerinde Müslümanların düşüncelerini öğrenmek ve bir kitap hazırlamak maksadı ile İslam memleketlerine tevcih ettiği suallere, Maarif Vekaletinin 22 Kasım 1955 gün ve 022/14536 sayılı yazısı üzerine Diyanet işleri Reisliği Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Heyetince hazırlanan cevaplar.
 • Biyografi 2m2 Kategorize edilmeksizin yüzlerce ünlünün biyografisi. istediğiniz bölümü fare ile seçip ctrl+c ile kopyalaya bilirsiniz.
 • Büyük Dini Hikayeler 660k Kur’ân-ı Kerîm’den, Peygamberimizden, Nasreddin hoca merhumdan, Revnakul Mecalis’den hikayeler ve muhtelif hikayeler bölümlerini içeriyor. Öğrenciler, vaaizler ve boş zamanlarını değerlendirmek isteyenler için eşsiz bir kitap.
 • Büyük İslam İlmihali Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri Reisi ÖMER NASÛHİ BİLMEN tarafından yazılan bu ilmihal sadeliği günümüze hitap etmesiyle çok muteber bir baş ucu kitabıdır. Her Müslüman dînî görevlerini yerine getirebilmek için ibadet, itikat bilgilerini öğrenmelidir. İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i
  Enbiya’ya ait olmak üzere 10 kitaptan müteşekkildir. Ayrıca Mızraklı İlmihal 14.07.2015 Her Müslümanın bilmesi gereken temel bilgileri vaaz gibi, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken edepler ile anlatan Mızraklı İlmihal, Osmanlı’da İmamlara ezberlettirildiği, memurlara okutturulduğu rivayet ediliyor.
 • GENÇLİĞİN İMANINI SORULARLA ÇALDILAR Emine Şenlikoğlu’nun 1984 8 yıl hapis cezasının sebebi olan ilk kitabı, gençliğin imanını sorgulamasına neden olan soruların sebepleri ve cevaplarını veriyor.
 • hadisler ışığında CÜBBE, ŞALVAR, SARIK ALİ Haydar ÇETİNTÜRK 28.05.2015 Günümüzde bu kisveye karşı avam tarafından bir düşmanlık ve hocalar tarafından bir duyarsızlık olduğu için, bu küçük risaleyi yazmayı uygun gördük.
 • Çin İşkencesi Bu kitap bir roman değil, roman üstü! Hikâye değil! Hatıra, yada hayal mahsulü hiç değil!… Taş gibi, ateş gibi yaşanmış bir hayat… Bir hakikatin ta kendisi!… Emine şenlikoğlu bu eseriyle bütün “Sanat Teorileri”ni çok gerilerde bırakmış… Çağlayanlar kadar akıcı, bir yumak ateş kadar yakıcı bir üslûpla yazmış… Sunilik, zorlama, özenti, desinler hevesi, beğenilmek endişesi hiç yok… Dolu dolu bir iman… Dupduru bir ihlâs… Sımsıcak bir samimiyet… Sadece yazarının değil her bakımdan dünyanın en iyi romanı.
 • Hâlidiyye 190k ( Risâle-i Hâlidiyye tercümesi ve Âdâb-ı Zikir risâlesi Hazırlayan: Mehmed Zâhid KOTKU (Rh.A)
 • Huzur Sokağı Şule Yüksel Şenler Roman
 • İçki Kumar Fal vs 02/09/2014 Maide90-91. ayetlerin tefsiri ile içki, kumar, fal ve sigara türevi uyuşturucuların dinimizdeki hükmü açıklanıyor, dahil ettiğimiz küçük bir kitapta yazar Allah’ın yardımı ile sigarayı nasıl bıraktığını anlatıyor, bu tecrübeyi kumar içki gibi diğer kötü alışkanlıklar içinde örnek almak mümkün. RUHU-L FURKAN Tefsirinden alınmıştır. Tefsir önce ayete kelime kelime mana veriyor sonra sırası ile mealini, tefsirini, ilgili hadisleri ve diğer önemli tefsirlerden de alıntı yapıyor.
 • İdarecilere Tavsiyeler 325k (Yöneticilere yardımcı olarak yazılmış ama bir aile reisinin ailesinin başında idareci olduğunu hatta annenin çocuklarının idarecisi olduğunu düğünürsek her insanın okuması gereken bir kitap olduğunu söyleyebiliriz)
 • İngiliz Casusunun İtirafları 250k ( işte size küçük bir casusluk hikayesi. İngiliz casusu Hemper’in Osmanlı dönemi casusluğu, İngiliz vahşeti ve İslam düşmanlığı)
 • İslam Tarihi – ASIM Köksal 08/08/2007 İslam tarihi için eşsiz bir kaynak.
 • İslam’da Sihir Cin 02/10/2014 İSLÂM’A GÖRE SİHİR, CİN ÇARPMASI TEŞHİS VE TEDAVİ USULLERİ Arif COŞKUN. Büyü ve Cin nedir? Büyü ve Cinden oluşan hastalıklar, tıbbi yönü, tedavi usulleri. Çok iyi bir araştırma ve tecrübe ile anlatılıyor. Her insanın bilmesi gereken bilgiler içeriyor.
 • Kıssadan Hisseler 143k (Zevkle okuyacağınız ibretli hikayelerle dolu bir kitap. Çoğu tanınmış din büyüklerinin isim ve şahıslarına bağlı hikâye ve menkıbeler yer alıyor ve bunlar kronolojik bir sıra izliyor)
 • Mektubat-ı Rabbani 2m5 (Resûlullahın vefâtından sonra, islâm düşmanları dîne, îmâna insafsızca saldırmışlardı. Allahü teâlâ, Hindistânda, İMÂM-I RABBÂNÎ AHMED-İ FÂRÛKÎ SERHENDÎ müceddid- elfi-s sênî hazretlerini yaratarak, o korkunç akıntıyı, bunun çalışmaları ile durdurmuştu. Bu yüce imâmın mektupları, kitapları, insanları gafletten uyandırdı. Dünyâya ışık saldı. Kendisi 1034 [m. 1624] senesinde Hindistân’da vefât etti. Çeşitli memleketlere göndermiş olduğu mektuplardan 533 mektûbu, üç cilt hâlinde toplanarak MEKTÛBÂT-I RABBÂNΠkitâbı meydâna gelmiştir. Hakikat kitabevi “Müjdeci Mektuplar” olarak yayınladı. Büyük âlim, seyyid Abdülhakîm Efendi; Allah’ın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, İslâm kitaplarının en üstünü, en fâidelisi, İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır. buyurmuştur)
 • Namaz HOCASI 1m7 Resimli Namaz Hocası, abdest, gusül ve temel dini bilgileri içeriyor.
 • Nurdan Bağ Rabıta ve tarikatın dinimizdeki yerini ayet ve hadislerler anlatan kısa ve öz bir kitap.
 • Osmanlı Padişahları 850k (Osmanlı devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar bütün padişahlar ve dönemleri)
 • REŞAHAT 650k (Ayn-el hayat Can damlaları Sâfi Mevlânâ Ali Bin Hüseyn özleştiren: merhum üstad N.FÂZIL KISAKÜREK. Allah dostlarının hayatı ve Tarikatın özü)
 • Sahabelerin Hayatı 550k (Dört büyük halife ve Peygamberimize “Anam babam sana feda olsun yâ Rasûlallâh” diyerek tâbii olan Sahabe-i Kirâmın hayatı şüphesiz bütün Müslümanlara en güzel örnek, tabi henüz Siyer-i Nebî kitabından peygamberimizin hayatını okumadıysanız buna başlamanız anlamsız)
 • Sahîhi Buhârî İmam-ı Buhari hazretlerinin derlediği ehli sünnet tarafından en güvenilir hadis kitabı kabul edilen Hadis kitabı.
 • Siyer-i Nebî  31.05.2015 İslâmiyet’i anlamak için peygamberimizi tanımak gerekir. Çünkü din güzel ahlaktır, güzel ahlakın en iyi örneği de Hazreti Muhammed sallallâhu aleyhi vesellem dir. Bu eşsiz insanın hayatını anlatan kısa ve öz bir kitap. Daha geniş içerikli bir siyer isterseniz; Sevgili Peygamberim indirin. Bu kitabın seslendirmesi de mp3 bölümümüzde mevcut.
 • Rehber Ansiklopedisi Herkesin mürâcaat edebileceği milli kültürümüzü yüceltecek bilgileri ihtiva eden bu eser, târihî, coğrafî, fenni, tıbbi, siyasi, dini kaynaktır. İndî ve kasıtlı olarak yanlış fikirleri ve şahsi düşünceleri ihtivâ eden bâzı ansiklopedileri gördükçe içimiz sızlamıştır. Yeni Rehber Ansiklopedisi’nde kendi insanımızın dinine, diline, vatanına, coğrafyasına, târihine, ilmine, irfânına, edebiyatına, zevk ve güzel ahlâkına ağırlık verilmistir.
 • Şeytanca Protokoller 266k (Bu kitap, Yahudinin Selman (Salomon) Rüşdi’ye yazdırmış olduğu “ŞEYTANCA AYETLER” kitabına karşı hazırlanmış yazılı protesto niteliğindedir. Muhtelif milletler arasında doğmuş, muhtelif araştırmalara girişmiş olan hepsi. Alman veya Fransız, İtalyan veya Polonya’lı, yazar şair veya matematikçi, filozof veya antropolojist müşterek bir vasıf taşırlar. müşterek bir gayeleri vardır. O da kabul edilmiş hakikatlerden şüphe ettirmek, yüksekte olanı alçaltmak, temiz görüneni kirletmek, sağlam görünenleri sarsmak, hürmet edileni ayaklar altına almaktır. )
 • Tarihten alacağımız dersler vardır Türk ve İslam tarihinden ibretli olaylar.
 • Yemek Tarifi 234k 20 kategoride yemek, tatlı, pasta, salata… tariflerinin yanında yemek yapma ve sağlık bilgileri de içeriyor.
Paylaş