Hücredeki Mucize

Hücredeki Mucize Bütün canlılar hücre denilen mikroskobik mekanizmaların birleşmesiyle oluşur. Darvinizm’in savunucularından olan Ernst Haeckel’in “jöle dolu küçük bir baloncuk” olarak tanımladığı hücre’nin bilgisayar animasyonu ve bilim adamlarının görüşleriyle hazırlanmış bu belgeselde bilgisayar programıyla yönetilen dev bir fabrika gibi çalıştığını görerek Hâlık’ımızın kudretini idrak edeceksiniz. Son kırk yıl içinde, biyokimya hücrenin sırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. Onbinlerce insan, bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuarlardaki uzun çalışmalara adadılar… Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar, çok açık bir biçimde, bağıra bağıra tek bir sonucu veriyordu: ‘Tasarım’ Bu sonuç o denli belirgindi ki, bilimin tarihindeki en önemli buluşlardan biri olarak görülmeli, sevinç çığlıkklarına ve büyük kutlamalara yol açmalıydı… Ama hiç bir kutlama yapılmadı, hiçbir sevinç ifade edilmedi. Peki neden? Neden bilim dünyası, keşfettiği büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Çünkü, bilinçli bir tasarımı kabul etmek, ister istemez Allah’ın varlığını kabul etmeyi çağrıştırıyor onlara. Michael j. Behe – Darwins Black Box: The Biochemical Challange to s. 232-33

Paylaş