Bayram

Bayram, bir neş’e ve sevinç günü demektir. Peygamberimiz sallallâhü alehi ve sellem Medine-i münevvereyi şereflendirince, halkının senede 2 defa bayram yaparak eğlendiklerini öğrenince, onlara şöyle buyurmuş: “Yüce Allah o 2 bayram günlerine karşılık onlardan daha hayırlı 2 bayram günlerini size ihsan etmiştir.” O günlerin Hac mevsiminde Kurban bayramı ve Allah celle celêlühû katında kıymeti nedeniyle insanlara rahmetinin en bol olduğu zaman olan Ramazan orucunu takiben Ramazan bayramı, dinimizde manevi değeri olan dargınların barışmasına yakınların kavuşmasına vesile olan kutsal günlerdir. Peygamberimiz sallallâhü alehi ve sellem Akrabayı ziyareti bırakan bizden değildir” buyurmuştur. Allah celle celêlühû bayramları ve dinimizi hakkıyla bilip yaşamayı nasip etsin.

BAYRAM GÜNÜ

Bayram günlerinde şunları yapmak sünnettir:

1- Erken kalkmak. 2- Gusl abdesti almak. 3- Misvâk kullanmak. 4- Güzel koku sürünmek. 5- Yeni ve temiz elbise giymek. 6- Yüzük takmak. 7- Câmiye erken gitmek. 8- Giderken tekbir söylemek. 9- Müminlere selâm vermek. 10- Güleryüzlü olmak.
Bayram Namazı iki rekâttir. Cemâatle kılınır, yalnız kılınmaz. Birinci rekâtte Sübhâneke’den sonra eller üç defâ kulaklara kaldırılıp birinci ve ikincisinde iki yana uzatılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. Fâtiha ve zamm-ı sûre okunup rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekâte kalkılarak, tekrar Fâtiha ve zamm-ı sûre okunduktan sonra, iki el yine üç defâ kulaklara götürülür. Üçünde de eller yana salınır. Dördüncü tekbirde, eller kaldırılmayıp, rükûa eğilinir. Secdeler yapılıp oturduktan sonra, selâm verilir. (Usûl şöyledir: İki salla bir bağla, üç salla bir eğil)BAYRAM NAMAZI11- Müminlerle bayramlaşmak, 12- Fakirlere sadaka vermek. 13- Dargınları barıştırmak. 14- Akrabayı ziyâret etmek. 15- Din kardeşlerini ziyâret etmek. 16- Ziyârette hediye götürmek. 17- Kabirleri ziyâret etmek. 18- Misâfirlere ikram etmek. 19- Çok duâ ve tevbe etmek.

Kurban

KURBANIN HÜKMÜ VE NASIL KESİLECEĞİ

Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbentle bağlanır. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. İki ön ve bir arka ayağı birlikte bağlanır. Üç defâ teşrik tekbiri okunur. Sonra “Bismillâhi Allahü ekber” diyerek boğazının herhangi bir yerinden kesilir. Yemek borusu, hava borusu ve iki yanda birer kan damarı vardır. Bu dört borudan üçü bir anda kesilmelidir. Müslüman olan, erkek ve kadının; hür, âkıl, bâliğ ve mukîm ise, ihtiyâcından fazla ve nisab miktarı kadar da malı veyâ parası varsa, Kurban Bayramı için, niyet ederek, bayramın üçüncü günü akşama kadar belli bir hayvanı kesmesi vâcip olur. İhtiyâç eşyası; 1 ev, 1 aylık yiyecek, 3 kat elbise, çamaşır, evde kullanılan eşya ve âletler, hizmetçiler, binecek vasıtaları, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlarıdır. Kurban; koyun, keçi, sığır ve deveden birini bayramın ilk üç gününde kurban niyeti ile kesmek demektir. Bir sığır veyâ deveyi yedi Müslüman ortak alıp kesebilirler. Bu hayvanları, fakire veyâ hayır cemiyetlerine diri olarak sadaka vermek kurban olmaz. Kesmek veyâ dine uygun kesen hayır kuruluşlarına vekâlet vererek dine uygun şekilde kestirmek lâzımdır. Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının ve kuyruğunun çoğu, ön veyâ arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. Kurbanın ve her hayvanın yedi yerini yemek harâmdır: 1- Akan kanı, 2- Bevl âleti, 3- Bezleri, 4- Bevl kesesi, 5- Safra kesesi, 6- Dişi hayvanın önü, 7- Hayaları. (Koç yumurtası da deniyor.) Kurban etinin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehâbdır. Hepsini fakire vermek veya hepsini eve bırakmak da olur. Derisi namaz kılan fakire verilir veyâ evde kullanılabilir.

Teşrik Tekbiri

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, II, 81). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1994, II, 501).

اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ

Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd”

Anlamı: “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur”.

Paylaş