Görsel Yok

Sohbetin (vaaz) Önemi

26 Nisan 2016 Selam.org 0

Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh Hazreti Nakşibend Kuddise Sırruhu buyurur ki: Bizim tarikatımız sohbettir. Allah sırrının kudsiyetini artırsın, Hayrü’l-Beşer Resulullah Efendimiz’in, […]