Görsel Yok

Evliyâlar

21 Mayıs 2014 Selam.org 0

1-Veysel Karanî Tâbi’înin büyüklerindendir. Yemenlidir. Resûlullah sağ iken, görmediği hâlde müslimân oldu. Fekat, Sahâbî olamadı. Hazret-i Ömer zemânında Medîneye geldi. Çok hurmet gördü. Veysel Karânîye […]

Görsel Yok

Eshâb-ı Kirâm

21 Mayıs 2014 Selam.org 0

1-Hazret-i Fâtımat-üz-Zehra Resûlullahın 4. kızı, hazret-i Alînin zevcesidir. Hicretden 13 sene önce, Mekkede tevellüd, 11. senede 24 yaşında vefât etdi. Hasen, Hüseyn ve Muhsîn adında üç […]

Görsel Yok

Sevgili Peygamberim

21 Mayıs 2014 Selam.org 0

Sevgili Peygamberim 1 Kabe’ye saldrı, Peygamberimizin dedesi, amcası, babası. Sevgili Peygamberim 2 Peygamberimizin doğumu, çocukluğu. Sevgili Peygamberim 3 2. Şam Seyahati (M. 595) Hazreti Hatice ile izdivacı […]