2. KURTULUŞ SAVAŞI-Hilafet

Biz kötüysek Ekonomiyi Fatih Sultan, Hazreti Îsâ Gelse Düzeltemez! İsmail Hünerlice Beşyüzevler Maarif Derneğ, 16.12.2021

Ayaküstü profesör gibi siyaset-ekonomi-tarih dersi veren emmi profesör çıktı: Arkeolog – sanat tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak

15 Temmuz Kahraman Gazi ve Şehitleri 5n1k Cüneyt Özdemir
Halk, ordu, polis ve polis özel harekat olarak 4 bölüm programın tamamı.

Amerikalı Hamza Yusuf (Mark Hanson): Küresel güçler hangi ülkelere neden saldırıyor, Türkiye/Erdoğan neden hedefte

Vatan  hainlerinin kökü: Firavun torunu ingiliz kraliçesi>yanaşması israil>ülkemizde ve dünyanın heryerinde bulunan gizli yahudiler ve satılmış vatandaşlar. Amaç: Dünyayı köleleştirmek için, başta islamı, bütün dinleri diyalog altında eritip yok etmek.

Devlete nasıl sahip olunur? Seçimleri kazanırsın, iktidar olursun ve devleti idare edersin.  Başka yollar yok mudur? Vardır… Ordu darbe yapar ve devlet idaresini istediği kişilere, kadrolara, zihniyetlere verir. 27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de bunu gördük.
Başka?.. Ordu darbesine benzer sivil darbe teşebbüsleri olabilir. Polis, yargı, üniversiteler, temel kurumlar ele geçirilir ve saray darbesi yapılır. Bir ülkede sadece siyasî iktidar değil, ona paralel başka iktidarlar da vardır. Büyük ve derin finans, para iktidarı. Medya iktidarı. Egemen güçlü azınlıkların gölge iktidarı. Vaktiyle İspanya’da olduğu gibi dinî bir tarikatin veya sektin (Opus Dei) iktidarı. Sabataycıların görünmez iktidarı. İşte zamanımızda Türkiye’de çok derin, çok şiddetli bir iktidar savaşı hüküm sürmektedir. Bu savaşın içinde ABD, İsrail, Haçlı merkez ve mihraklar, uluslararası kapitalizm var mıdır? Hiç olmaz olur mu? Düğün olur da Kamber olmaz mı?

Bakın geçtiğimiz gün ünlü Musevi Barclay kardeşlerin sahibi olduğu The Telegraph gazetesi Sarıgül’ün Ümraniye mitingini izlemek için adam gönderdi ve izlenimleri manşet yaptı! Londra nere, Ümraniye nere? Ne ilgisi var değil mi? CHP, Laiklik ve Cumhuriyet gibi yapay tartışmalarla, MHP de sınırlı ve kısıtlı TÜRKLÜK tartışmalarıyla içerideki puzzle’ın parçaları oldular! Bir süre önce Barclay kardeşlerin gazetesi “Irak, ham petrol üretimini üç katına çıkarıp Suudi Arabistan’ın OPEC (Petrol İhraç eden Ülkeler Örgütü) içindeki etkisini bitirecek” diye manşet attı! Yani “Türkiye durdurulmazsa bütün enerji oyunlarında ERDOĞAN başrol alacak. Bu nedenle bir an önce indirilmeli” dedi! Kapımıza dayanan İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞIDIR! Ya birlik olup Büyük Türkiye’yi kuracağız ya da paralarıyla gelenler ülkenin anahtarını tekrar ellerine alacaklar! İkinci şıkkı düşünmek bile istemiyorum. 50 yıl geriye gideriz. Bölünme kaçınılmaz olur. Mezhep savaşları başlar. Nerede Türk izi varsa silinip atılır! Sakın abarttığımı sanmayın… Sadece “Allah o günleri göstermesin” diye dua edin! Bakın, Londra’daki aklın ürünü olan sistem bizi yetiştirdi! Ne tarihi, ne coğrafyayı, ne dünü, ne de geleceği bize öğrettiler! 1850’li yıllarda BORÇ almaya başladıktan sonra iki yakamız bir araya gelmedi! KIRIM SAVAŞI ile girdikleri bu topraklardan hiç çıkmadılar. Birinci Dünya Savaşı’nda TARİH yazdık! Yazdık ama Osmanlı dağıldı, ülke paramparça oldu! Böyle tarihi daha önce kimse yazmamıştı! İngilizler ya da başka bir kuvvet girdiği yerden kendi sistemini kurmadan çıkmazdı! Bizde de böyle oldu! Her taraf işgal altındayken birden çekildiler! NEDEN? Çünkü Padişah ve yaverliğini yapan Mustafa Kemal, İngilizlerle anlaşıp onların şartlarına razı geldi! Gelmek zorundaydılar! Yapacakları fazla bir şey yoktu! Direnmek “ölüm” demekti! Ama dümeni kırıp Avrupa’ya yanaşmak “ömrü” uzatan bir hamleydi! Bu nedenle sürgündeki Padişah ya da sadrazam hiçbir şekilde Cumhuriyet projesini iptal etmek adına Anadolu’da direniş istemedi! Londra, Cumhuriyet’i kurarken 1917’de de İsrail’in temelini attı! İsrail, Beyoğlu’nda kurulurken aynı zamanda İngilizler’in güvenecekleri aileler de bir bir tespit ediliyordu! Çünkü KRALİÇE ülkeleri onayladığı ve test ettiği aileler üzerinden yönetirdi!  Bu güç, yönetemediği kişileri ortadan kaldırırdı! İstanbul’da seçilen aileler DEVLET tarafından özel kredi ve faiz anlaşmaları ya da “anlayışla”büyütüldü! Yani birileri hiç üretmeden para ve güç sahibi oluyordu! Kendi basınlarını yaratıp logolarına “Türkiye Türklerindir” yazıyorlardı… Bu Türk, inanın biz değildik! Öyle olsa onların sevdiği Türkler NİŞANTAŞI‘ndan ve Boğaz’dan ibaret olmazdı! 1948’de Filistin topraklarında İsrail kurulurken asıl İsrail’in Türkiye’de kurulduğunu kimse görmüyordu! SOLCULAR bu sarmalı hiç görmüyordu! Çünkü SOL da Londra patentliydi! Din alimleri, askerler, istihbaratçılar, öğretmenler, profesörler yani her yerde vardılar! Tarihine, dinine, gelenek ve göreneklerine sırtını dönmeyen hiç kimse yükselemezdi! Özellikle MEDYADA! 90 yıl tıkır tıkır işledi! Para da güç de onlara gitti! Şimdi ilk kez kendilerine meydan okuyan ANKARA ve gazeteciler var! İngiltere’nin zengin ettiği ağalara başkaldıran Öcalan da gerçeği gördü! Ankara’ya yanaştı. Saflar sıklaştı! Bu Türkiye’nin Kürtler üzerinden Irak’a, oradan da Körfez’e inmesi demekti! Kürtler’i ayırıp yapmak istediklerini şimdi Ankara yapıyordu! Bu kralların, kraliçelerin ve onların parasını yöneten ailelerin sonu demekti! Unutmayın, bu adamların gitmeye niyetleri yok! Sadece tek ve bütün olursak kazanırız! Ankara sonunda bunu gördü ve savaşı başlattı! Mücadele çok sert olacak! Türkiye’nin önünde sonunda İslamî bir rejime kaydığını gören İslam düşmanları,  daha çevik ve atik davranarak sahte bir islamî rejim kurmak istemektedir.  Kendilerine bağlı, kendi direktiflerini uygulayan, güdümlü, fantoş ılımlı light bir islamî iktidar. Başına da o biçim bir Halife getireceklerdir. Türkiye’de bütün İslam dünyasına “örnek” ve model olacak yeni bir İslam türetmek istiyorlar.  Fıkıhsız,  mezhepsiz, Şeriatsız, cihadsız bir İslam. Allah katında tek hak din İslam’dır inancını rafa koyup,  zamanımızda üç hak ibrahimî din vardır, bunların üçünün de bağlıları ehl-i necat ve ehl-i Cennettir bâtıl inancını getirmek istiyorlar. Gerçek İslam’da yer alan cihad fisebilillah farzını ibtal ve tatil etmek istiyorlar. Ehl-i Sünnet İslamlığını geri plana atıp kendi yeni din anlayışlarını hakim kılmak istiyorlar. Gerçek, ehliyetli, bağımsız, râşid bir Halife isterim ama ABD ve İsrail güdümünde kukla bir Halife istemem. Kavga nasıl neticelenecektir? Bu kavga,  eski vesayet sisteminin geri gelmesine yol açarsa Müslüman çoğunluk için bir felaket, facia ve yıkım olur. Cenab-ı Hak selim akıl, doğru ve isabetli fikir, itidal, firaset, uzak görüşlülük, insaf, dirayet nasip buyursun.

Mehmed Şevket Eygi ve Ergün Diler’in yazılarından özetlenmiştir.

Mahmud Efendi Hazretleri pkk hakkında ne söyledi

Türkiye bugün kâfirlerin fesatlıklarına maruz kalmaktadır. pkk vasıtasıyla bizleri arkadan vuruyorlar. Aleyhimize onlara silah yardımı yapıyorlar, hatta devletin ileri gelenlerine emrediyorlar: “pkk’yı ellemeyin” Bunlar Türkiye’yi ne kadar ahmak görüyorlar.

“(Ey Müslümanlar!) İşte siz (kâfirlerle dostluk etme hususunda) öyle (hatalı) kimselersiniz ki (aranızda olan akrabalık ve vatandaşlık gibi sebeplerden dolayı) onları (o kâfirleri) seversiniz. Onlar ise (aranızdaki din ayrılığından dolayı) sizi sevmezler. Hâlbuki siz kitap (lar) ın hepsine inanırsınız (onlar ise sizin kitabınız olan Kur’an-ı Kerim’e inanmazlar, artık nasıl olurda böyle din düşmanlarınızı seversiniz). Ve (o münafıklar) sizinle karşılaştıklarında ‘inandık’ derler. Kendi başlarına kaldıklarında ise, size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını sırırlar. (Habibim! O münafıklara) De ki:” Kininizle ölün” (ölünceye kadar bu kininiz devam etsin, beklediğinizi bulamayın) şüphesiz ki Allah(-u Teâlâ) göğüslerde bulunanı (kalplerdeki her şeyi) hakkıyla bilendir.” 3/ÂLİ İMRÂN-119

Sevecek başka kimseyi bulamadınız da Kur’an’ınıza, peygamberinize inanmayan, sizleri sevmeyen, fesadınıza koşanları mı seviyorsunuz? En büyük avanaklık seni sevmeyeni sevmektir.

“Eğer size bir iyilik dokunur (nasip olur) sa, (bu) onları üzer. Şayet size bir kötülük isabet eder (başınıza gelirse) onunla sevinirler. Eğer sabreder ve Allah-u Teâlâ’dan korkarsanız, onların hileleri size hiç bir zarar vermez. Şüphesiz ki Allah(-u Teâlâ) onların yaptıklarını (ilmiyle çepeçevre) kuşatıcıdır.” 3/ÂLİ İMRÂN-120

Kâfirler bize böylesine düşmanlık ederler de, yine onların yamalarını giyinmekten gurur duyan Müslümanlar vardır.

Dünyada, dini İslam olmayan bütün ülkeler bizim düşmanımızdır. Bizlere kötülük, hezimet, mağlubiyet gelmesini gözetir dururlar. Bu durum karşısında biz ne yapmalıyız?
Ayet-i Celile’den anlaşıldığına göre katiyen onları sevmeyen takva sahibi ve sabrediciler olmalıyız. Bu takdirde onların hileleri bize zarar vermez Biiznillah…

Makedonyalı Sema Abla; Artık bütün Dünya Erdoğan’cı, Erdoğan öncesi Avrupa’da Türk ve şimdi

Dünyada hiçbir başbakan böyle konuşmadı!

Halifelik ve Hilafet İngiltere için neden önemli – Dünden Yarına

Kitap sayfamızda bulabileceğiniz İNGİLİZ CÂSÛSUNUN İ’TİRÂFLARI detaylı bilgi sağlar.

Paylaş