Ateist 1’den önce sayı var mı?

“Allah Kaldıramayacağı Bir Taşı Yaratabilir Mi?” Sorusu | Talat Bulut Hoca

Çantacı Necmi Ağabeyin ateiste cevabı

3 Ateistin Mevlâna’ya 3 sorusu

Mevlanâ: Ben müsait değilim Şems’e gidin. Demiş, ateistler Şemse gitmişler.
Şems’de o sıra bir KERPİÇ ile oyalanmaktadır.
Ateistler: Müsaitsen sana 3 suâl soracağız
Şems: Müsaidim. Birinci soruyu sor
Ateistler aralarında bir sözcü seçmişler.
Ateist: Allah celle celelühü var diyorsunuz.ama Allah’ı göremiyoruz. Allah’ı  celle celelühü gösterin de biz de inanalım. Biz görmediğimiz şeye inanmayız.
Şems: Diğer suali sor
Ateist: Diyorsunuz”şeytan ateşten yaratıldı ama daha sonra da diyorsunuz şeytan ateşle cezalandırılacak”. Bu saçma değil mi ateş ateşe azap eder mi?
Şems: Son soruya geç
Ateist: Ne diye insanlara hep baskı kurarsınız, nedir bu şeriat, bırakın insanlar ne yapmak istiyorsalar onu yapsınlar o zaman insanlar daha mutlu olur, bütün bu sorularımıza cevap ver ki Allah’a celle celelühü iman edelim veremezsen…
Ateist daha cümlesini bitirmeden şems yerdeki kerpici alıp ateistin kafasına atmış. Ateistin kafasına hiç bir şey olmamış. Sadece acı ile inliyormuş. Dışarıdan darbe yediği belli olmuyor,
neyse ateist kadıya gidip davacı olmuş. Kadı şemsten hesap sormak için onu huzuruna getirtmiş.
Kadı: Söyle bakalım.niye bu adamın başına kerpiç attın? Adam şimdi senden hakkını istiyor. Adam ateist diye niye ona kötü davranıyorsun? Bizim dinimizde hoşgörü var. Çabuk hesap ver!
Şems: Ben hiçbir şekilde bu adama şiddet kullanmadım. Bana 3 soru sordu. Ben de bu adamın bu dilden anlamayacağını anladım. Onun yaşayarak öğrenmesini istediğimden 3
sorunun üçüne tek cevap verdim.
Kadı: Nasıl yani?
Şems: Bu adam bana dedi ki “Allah’ı celle celelühü bana göster, inanayım” Ben bu adamın yalan söylediğine inanıyorum. Bu adamın başı falan ağrımıyor. Başının ağrısını göstersin de
inanayım
Ateist: Ama acıyor ben hissediyorum.
Şems: Ben de Allah’ın celle celelühü varlığını hissediyorum.
Ateist çaresizce susmuş, söyleyecek bir laf bulamamış.
Şems: Daha sonra bana dedi “Şeytan ateşten yaratıldı, ateş ateşe azap eder mi hiç?” Ben de bu adama cevap olarak kerpiç attım. Kerpiç de topraktan, insan da topraktan. Nasıl kerpiç
insana acı veriyorsa ateş de şeytana öyle acı verecek.
Daha sonra bana “Bırakın insanlar ne yapmak istiyorsa yapsınlar, ne diye onları engelliyorsunuz” Dedi. Ben de o an bu adama çok sinirlendim ve kafasına kerpiç atmak istedim. Söyleyin bana “Her insan yapmak istediğini yaparsa dünyada düzen kalır mı?”
3 ateisttin de o anda kalplerinde bir şeyler açılmaya başlamış ve Allah’a celle celelühü iman etmişler. Kadı Şems’i cezalandıracaktı ama eski ateist, yeni Müminler davalarından vazgeçti.

Din bizi geri bıraktı diyen doktora müthiş cevap – Musa Dede

1’den önce sayı var mı?
Allahü teâlâyı inkâr eden zeki bir dehri [ateist] vardı. Hristiyan din adamları bu dehriye cevap veremeyince, sana ancak İslam âlimleri cevap verebilir diyerek onu Basra’ya gönderirler. Basra’ya gelip, dünyada bana cevap verebilecek bir âlim bulamadım der. Herkese meydan okur.
Hammad hazretleri (hele önce bizim çocuklarla tartış, gerekirse âlimlerle görüşürsün) der, onun karşısına genç yaştaki Numan bin Sabit’i [imam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerini] çıkarır. Dehri, çocuk denilecek yaştaki bir gençle tartışmayı gururuna yediremez. Kürsüye yumruk vurur, “Hani nerede, o meşhur âlimleriniz” der.
Genç Numan bin Sabit onu, onun silahı ile vurur. “Ne o der, demek benden korkmaya başladın?” Dehri bu söze tahammül edemeyerek ilk sorusunu sorar:
– Var olan şeyin başlangıcı ve sonu olmaması mümkün mü?
– Mümkündür.
– Nasıl olur?
– Sayıları bilirsin birden önce hangi sayı vardır?
– Bir şey yoktur.
– Mecazi bir olanın önünde bir şey olmayınca, hakiki bir olanın önünde ne olabilir?
– Peki hakiki olanın yönü ne tarafadır?
– Mumun ışığı ne taraftadır?
– Bir tarafta denemez.
– Mecazi ışık için böyle denirse ebedi nur olan için ne denebilir?
– Her var olanın bir yeri olması gerekmez mi?
– Mahluklar için öyledir.
– İlah kâinatta ise, bir yerde görünmesi gerekmez mi?
– Yaratan ile yaratılan mukayese edilmez ama sütte yağı görebiliyor musun?
– Görülmez.
– Sütte yağ olduğu bir gerçek iken, göremiyoruz diye nasıl inkâr edilir? Ben de sana bir soru sorayım: Senin aklın var mı?
– Elbette var. 
– Var olan şey görünür dedin. Aklın varsa gösterebilir misin?
– Peki O, şu anda ne yapmaktadır?
– Sen bütün soruları kürsüden sordun. Biraz da ben kürsüden cevap vereyim.
– Peki geç kürsüye.
İmam-ı a’zam olacak bu genç, kürsüye çıkıp, “Allahü teâlâ şu anda, senin gibi imansız bir dehriyi kürsüden indiriyor ve benim gibi bir muvahhidi kürsüye çıkarıyor” der ve ardından Rahman suresinin (Öyle iken Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?) mealindeki 28. âyetini okur. Kalabalık hep bir ağızdan istiğfara başlar. Bu arada dehri çoktan uzaklaşıp gitmiştir.

35 Yıllık Entel Ateistin Müslüman Oluşu Bülent Akyürek Uğur Işılak’la Söz Pınarı

Ateist Prof. Atatürk Sami Zan’ın Müslüman Olması C090 Cumartesi Sohbetleri Kadir Mısıroğlu 08.02.2014

Ateist dr Laurence Brown neden Hristiyan olmak istedi ve Müslüman oldu Deen Show

Konuyla ilgili Diğer Kitaplar sayfamızdaki GENÇLİĞİN İMANINI SORULARLA ÇALDILAR kitabına bakabilirsiniz.

Paylaş