kemalist Eğitim ile İslamî Kurtuluş Olmaz

Kurtulmak istiyorsak gerçek İslam medreseleri ve gerçek İslam mektepleri açmamız lazımdır. Medreselerde icazetli ehl-i Sünnet ulema ve fukahası; İslam mekteplerinde vasıflı, ziyalı, güçlü, üstün Müslümanlar yetişecektir.

Müslüman bir cemaat, bir tarikat, İslamî bir grup özel bir kolej açmışlar, Kemalist ideolojinin tevhid-i tedrisat eğitimine göre çocuk okutuyorlar. Kolejin bir mescidi bile var. İsteyen öğrenciler namazlarını kılıyorlar… Böyle İslam mektebi olmaz!..

Adını “İslam Koleji” koysanız bile orada İslami eğitim verilmiyorsa o kolej bir İslam mektebi değildir.

İslam mektebinin belli başlı özellikleri:

1. Haftada altı gün (İslam mektebinde beş buçuk gün eğitim yapılır, her sabah bir saat din dersi verilir. Bu din dersini ilahiyatçılar değil icazetli ehl-i Sünnet uleması ve fukahası verir.

2. İslam mektebinde bütün öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve personel beş vakit namazı, mektebin camiinde, mektep imamının ardında cemaatle kılar.

Bu iki şart yoksa o okul, az çok İslamiyet’e hizmet edebilir ama İslam mektebi olamaz. Şimdiye kadar eğitim konusunda, İslam mektepleri konusunda hayli yazı yazdım. Keşke bunları bir araya getirip kitaplaştırabilsem.

Bu ülkede çoğunlukta olan ehl-i Sünnet Müslümanlarını eğitim konusunda, köstekleyen, engelleyen kanunlar, baskılar, tabular, derin güçler yok mudur? Elbette vardır… Lakin Müslümanların akıllarını, zekalarını, imkanlarını, bu günkü serbestlik ve hürriyeti kullanarak yasakları delmeleri gerekir.

Ülkemizde Saint Joseph, Saint Benoît, Notre Dame de Sion, Sainte Pulchérie gibi Katolik okulları var da niçin İslam okulları olmasın?

İdeolojik tevhid-i tedrisat devrimi tevhidî-İslamî eğitimi durdurmak, baltalamak, kösteklemek için çıkartılmıştır.

28 Şubat post-modern darbesinin azgın ve şiddetli günlerinde elbette İslam mektebi açılamazdı. Bugün açılabileceğini iddia ediyorum. Yeter ki bu konuda bilgi, birikim, niyet ve aksiyon olsun.

İslam medreseleri olmayacak… İslam mektepleri olmayacak… Tasavvuf tarikat ve tekkeleri olmayacak… Sonra da Müslümanlar kurtulacak. Ben bu duaya âmin demem.

3 Mart 2013 Mehmet Şevket Eygi

Kategoriler