?image=Komik/SelcukErdem-KarincaYiyen2001_04_22.gif